LYRICS: 'So Beautiful' by Xerox

[Intro]
Niiwe Maama [Maama]
Gwenendha
[Ooooooooooh]
Kano akemba nkakughaire

[Verse 1]

Mubenenda....
Mubutuufu Oli namba ndala Maama
Era bano abandi...
Bwembakoba nti mbenda mba mbalimba
Eeeyyyiiii!
Era, Amazima nkughaire omutima ogutwale
Kubanga bale
Tibaidhi kuwembeeda muntu gwebendha baliwo Kulumya
Bantuluguniiza
Bamenye Omutima, Banswaziza
Aye kenfunye ighe
Leka nteleere ntende
Nkwembere, akemba kano
Nti niighe omulungi, zeena omulungi asaniire
Wulira, Akemba

[Chorus]×2

Yo so beautiful
Obulungibwo nze bwanema okugerageranya
Yo so beautiful
Bale abandi kwighe bakootakota
Yo so beautiful
Obulungibwo nze bwanema okugerageranya
Yo so beautiful baibe
Bale abandi kwighe bakootakota

[Verse 2]

Eh!
Nkiidi bakukoba
Owilulira, nti abembi baba benzi
Ayenze ngaitulura ku'abo
Nkusubiza omukwano'mwesimbu Maama
Era bona, kano akamuli
Nkaleteire omulungi Gwenendha
Bona bale, bali kusunga
Tibaidhi nze nighe tuligho paka bukaire maamaa
Baibe, Guno'mutima no'bulamu
Tibingasa
Ghozira
Ah love you-love you-love you-love you
Baibe

[Chorus]×2


[Verse 3]

Bona ebuga elyo'mukwano lidwiire
Ompomera olyooti bwa isuusa
Oba kale envuluga enkuyukuyu ere
Daada jeyanfumbira mukyaalo
Buti gema, nweza wano kuba
Mpulira ntyerera
Olweigulo npuubaala
Woozira
Nsansa na mukeeka
Munhale mu ifumbiro
Nakutamiira

[Chorus]×2

Share Your Thoughts On These Lyrics